Designmöbler

Lifequality Products

Du kan rädda liv

Hjärtstartare är en liten apparat som kan ge en elektrisk shock som om den kopplas med en platta under höger nyckelben och den andra plattan 10 cm under vänster armhåla kan passera hjärtat på en person och som kan återställa hjärtaktiviteten till det normala om man nyligen har fått ett hjärtstopp eller hjärtflimmer.

Apparaten känner själv av ifall personen har nytta av choken och säger till om man ska trycka på knappen för att utlösa chocken eller inte. Den ger också instruktioner, så man kan hantera en hjärtstartare även om man inte har gjort det förut, och därför finns det hjärtstartare utplacerade runtom i Sverige på olika offentliga platser.

Men man kan även rädda livet på någon utan hjärtstartare genom att gå en första hjälpen kurs där man får lära sig det akuta omhändertagandet vid olika skador och sjukdomsfall.

En hlr-kurs ger kunskap om hur man gör hjärtkompressioner och konstgjord andning vilket kan hålla igång systemet hos en person tills denne kan föras till kvalificerad sjukvård eller tills systemet kommer igång av sig själv, alternativt med hjälp av en hjärtstartare.

Tiden från det att en person slutar andas, eller får ett hjärtstopp tills dess att hlr påbörjas är avgörande så därför är det viktigt att så många som möjligt utbildas i hlr. Sedan kan räddningstjänst, ambulans eller någon som har tillgäng till en hjärtstartare komplettera med denna för maximal chans att rädda någon som har fått ett hjärtstopp. Man blir snabbt trött när man gör hlr så därför är det bra om flera personer kan hjälpas åt om det dröjer innan räddningstjänsten kommer.

 

 

11 Nov 2016