Designmöbler

Lifequality Products

Hur har du det med ventilationen?

Är det så att du behöver installera ventilation och värme eller fixa med det du har? Du kan då satsa på ventilation från Lindsells. En sak som är viktigt att tänka på när det gäller ventilation, det är att du måste då och då göra en OVK. Det står för obligatorisk ventilationskontroll och det är något som måste göras på alla typer av fastigheter. Den som gör denna kontroll ska vara en behörig besiktningsman. OVK ska göras på nybyggda hus samt sedan ska de göras på hus med intervaller som är regelbundna. Kontroll sker vart tredje år, eller vart sjätte år och v beror på vad det är för byggnad det gäller. De byggnader som ska kontrolleras vart tredje år är förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en FT-, FTX-ventilation. Vart sjätte år gäller för flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader som har en S- eller F-ventilation. 

Varför görs en obligatorisk ventilationskontroll?

En OVK är något som måste göras och det är obligatoriskt för alla sorters byggnader. Kravet har funnits sedan 1991. Anledningen till detta är för att säkerställa att det är ett bra inomhusklimat i byggnaderna samt att man ser till att alla ventilationssystem fungerar korrekt och på det sätt de ska. Du som snvet med dig att det snart är dags för obligatorisk ventilationskontroll, se till att du anlitar en kontrollant som är certifierad. Den person som äger byggnaden är den som är ansvarig för att det sker en OVK med rätt intervall. Du måste även göra en kontroll i samband med att du bygger om eller renoverar och det påverkar ventilationen.

7 Jun 2020