Designmöbler

Lifequality Products

Köp i andra hand

Denna blogg handlar om att satsa på hållbara saker i vardagen - framför allt i hemmet - och komma bort från den invanda slit-och-släng-kulturen som växer sig allt starkare för varje år som går. Ett sätt att göra sin privata omgivning mer hållbar, soh csamtidigt slå ett slag för både miljö och framtid, är genom att köpa så mycket som möjligt på andrahandsmarknaden.

Det finnn en oerhört stor andrahandsmarknad i Sverige och det bör vi både vara tacksamma för och utnyttja i största möjliga mån. Tiden då saker bara slängdes är föri, det mest går faktiskt att återanvända med fantastiska resultat!

Läs gärna lite på Wikipedia om vad second hand faktiskt innebär och vilka fantastiska fördelar återvinningstänket för med sig för alla. Återvinning skapar en hållbar livsstil och en vackrare framtid.

2 Apr 2016