Designmöbler

Lifequality Products

Personlig träning

Alla är vi så väldigt olika. Vi föds för det först med helt unika förutsättningar och de flesta av oss har vinster och förluster i vårt utgångsläge. Det är allmänt vedertaget nu för tiden att man ska fokusera på sina starka sidor - då blir man som lyckligast - men det  betyder inte att man helt ska ignorera sina brister. Detta tankesätt kan appliceras på i stort sett allt man upplever genom livet - från skolgång till karriärsval och personlig hälsa.

Hitta rutiner som passar dig

Alla mår bra av att träna, men alla mår inte som bäst genom att träna precis samma sak. Det finns inte en allmängiltig formula för hur man når god hälsa, träning såväl som kostprogram måste utformas efter varje unik individ. Man har dessutom väldigt olika mål med sin hälsa; medan vissa vill leva helt rent och väldigt aktivt så prioriterar andra en mer avslappnad inställning och det är helt ok!

En personlig tränare ger ovärderlig hjälp

Med en personlig tränares hjälp kan man få en lite klarare överblick över sina personliga förutsättningar, önskemål och realistiska resultat. Man bör träna med långsiktiga mål och ibland inte ens med några specifika mål utan mer för att hitta träningsrutiner man kan hålla över årens lopp.

Vissa tar steget längre och blir själva personliga tränare, det finns PT utbildning i Stockholm såväl som i de flesta andra större städer i landet. Söker du efter en personlig tränare i Göteborg eller Malmö så är du inte längre bort än en googling.

Ta tag i din fysiska livskvalitet idag - kontakta en personlig tränare för ett första möte!

9 Jun 2016