Designmöbler

Lifequality Products

Samtal

Det finns mycket som innesluts i konceptet livskvalitet och även om produkter spelar sin viktiga roll så finns det allra viktigaste för ett meningsfullt liv i hur vi mår inuti. 

Människor har den unika förmågan att samtala. Inga andra djur samtalar så som vi människor gör, där ord och uttryck är lika viktiga som blick och kroppsspråk. Det ger oss helt andra förutsättningar till intimitet och utveckling eftersom vi med hjälp av våra ord kan berätta vad vi tycker om, vill ha, önskar och drömmer om, och tvärtom. Det är dock inte alltid så lätt för oss att behärska orden eftersom vi styrs och kontrolleras av våra känslor. Ju fler ord man kan applicera på det man känner, desto lättare förstår man sig själv och precis där kan en psykolog eller samtalsterapeut vara till enorm hjälp för den personliga utvecklingen.

KBT

Det finns en psykolog i Stockholm som brinner för att förändra människor negativa- beteende och tankemönster med hjälp av samtal. Hon heter Caronline Kraus och arbetar främst med kognitiv beteendeterapi som metod eftersom det är en hands-on-metod som snabbt ger tillfredsställande resultat. Caroline arbetar dock även med andra modeller, utifrån varje klients unika behov. Vi är alla olika och det måste alltid finnas utrymme för dessa olikheter. Caroline erbjuder också parterapi i Stockholm - för par som vill komma till rätta med negativa mönster i relationen.

Samtal - ett mänskligt behov

På Carolines sajt står ett citat som lyder:

Psykoterapi är en framkomlig väg för individer som har fastnat och har ambitionen att utvecklas.

Det är precis så det är med psykoterapi - det måste alltid finnas en viss insikt och en inre drivkraft till förändring hos den som mottar terapin. Alla kan hjälpas av terapi; att samtala är ett stort mänsligt behov och att göra så med en expert är utvecklande oavsett vilken fas man befinner sig i i livet.

1 Feb 2017